VENGEANCE

Thriller, Action | UK | 74 min

Eric Williams har varit på flykt i 27 år, misstänkt för ett mord som han inte begått. När hans dotter brutalt attackeras i London är polisen ovilliga att agera och Eric måste därför återvända till en stad som han inte längre känner igen för att hantera de skyldiga själv. Han måste förlita sig på hjälp från sina sista kvarvarande vänner.

Regissör: Richard John Taylor
Produktionsår: 2020
Medverkande: Leslie Grantham, Billy Murray, Crissy Rock
Språk: Engelska

IMDB