OM

Take One riktar sig till den moderna och nyfikna publiken och har sedan starten 2008 etablerat sig som Nordens roligaste innehållsleverantör för film och serier. Under det gångna decenniet har Take One spridit tusentals titlar med fokus på den digitala marknaden. I huvudsak verkar man inom Norden och Benelux. Varje vecka lanseras nya titlar runtom i regionen, exkluderat bio-fönstret som lämnats fritt till alla fantastiska kollegor på området att underhålla. Bolaget jobbar uteslutande med importerat innehåll och har ingen lokal förankring för inhemska produktioner eller biodistribution. Målsättningen det kommande decenniet är att bli nummer 1 för nytt innovativt, coolt alternativt innehåll i skuggan av de stora jättarna.

ABOUT

Take One is targeting the modern and curious audience. Since the start in 2008 Take One has established itself as the Nordic region’s most fun content provider for film and series and over the past decade Take One has spread thousands of titles focusing on the digital market. Essentially, we operate within the Nordic region and the Benelux. Every week, new titles are being released, except for cinema releases which are left to be filled by our beloved colleagues. The company works exclusively with imported content and has no local connections for domestic productions or theatrical distribution. The company’s goal in the coming decade is to become number 1 when it comes to new innovative, cool alternative content in the shadow of the big giants.